Plener VR namioty strefa arena gaming arcade automaty flipery

 


Regulamin

Należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem

Poniżej znajduje się aktualna treść Regulaminu korzystania z stref VR-ONE
dodatkowo regulamin ten można pobrać w formie dokumentu PDF:


POBIERZ REGULAMIN PDF

 

 

 

Regulamin

 

 

 1. Na stanowisku VR, w jednej chwili przebywa tylko jeden uczestnik. Osoba obsługująca stanowisko VR podłącza uczestnika do stanowiska VR.
 2. Uczestnicy są zobligowania do słuchania poleceń osoby obsługującej stanowisko VR i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa
 3. Każdy uczestnik wchodzi do strefy atrakcji z własnej woli i na własną odpowiedzialność. 
 4. Dzieci korzystają ze strefy atrakcji, pod nadzorem i na odpowiedzialność swoich rodziców lub opiekunów. 
 5. Zestaw VR dostarcza wrażeń zanurzenia się w wirtualnej rzeczywistości, co rozprasza i kompletnie blokuje poczucie rzeczywistego otoczenia.
 6. Uczestnik przed użyciem zestawu VR musi zawsze posiadać świadomość otoczenia, aby uniknąć urazów, należy zachować ostrożność.
 7. Użycie zestawu VR może powodować utratę równowagi.
 8. Uczestnik, musi pamiętać, że przedmioty w przestrzeni wirtualnej nie istnieją w rzeczywistości, więc nie mogą na nich usiąść lub użyć jako wsparcia.
 9. Należy pozostać w pozycji stojącej lub siedzącej, z jakiej się rozpoczęło używanie zestawu VR
 10. W obrębie stanowiska, nie mogą się znaleźć żadne przedmioty, osoby, i inne rzeczy z którymi można się zderzyć lub potknąć w czasie używania Zestawu VR
 11. Uczestnicy są zobligowani do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa na stanowiskach VR.
 12. Uczestnik na stanowisku VR porusza się tylko i wyłączenie w obrębie, wyznaczonego obszaru.
 13. W przypadku uczestników niezdyscyplinowanych, agresywnych, wulgarnych, obsługa ma prawo zabronić takim uczestnikom, dalszego korzystania ze stanowisk VR
 14. W przypadku uczestników, do których jest podejrzenie że są pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających, zabrania się korzystania ze stanowisk VR.
 15. Nie wolno zostawiać w strefie atrakcji żadnych przedmiotów. Pozostawione rzeczy, nie są w żaden sposób pilnowane ani przechowywane. 
 16. Uczestnik, który w sposób celowy uszkodził komponenty sprzętu składające się na stanowisko VR, ponosi osobistą odpowiedzialność.
 17. Rodzice lub opiekunowie dzieci przebywających na stanowiskach VR, które w sposób celowy dokonały uszkodzeń komponentów stanowisk VR, ponoszą odpowiedzialność za nadzorowane dzieci.
 18. Uczestnik, który wyrządzi krzywdę innemu uczestnikowi, przez brak zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, odpowiada za wyrządzone straty. 
 19. Uczestnik wchodzi na stanowisko VR na własną odpowiedzialność i z własnej woli.
 20. Dzieci wchodzą na stanowiska VR pod nadzorem i odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.
 21. Do stanowiska VR można wchodzić jedynie w miejscach wskazanych, zabrania się przebywanie za stanowiskiem.
 22. Wirtualna rzeczywistość jest głębokim doświadczeniem, które może okazać się intensywne. Przerażające, agresywne lub powodujące niepokój treści mogą wywołać prawdziwe reakcje ciała uczestnika.
 23. Szczególna ostrożność powinny zachować osoby : w ciąży, jesteś osobą starszą, cierpiące na istniejące wady widzenia obuocznego lub zaburzenia psychiczne, choroby serca lub inne poważne choroby.
 24. Uczestnik który po założeniu lub w trakcie używania Okularów VR poczuje dyskomfort jak objaw: zawrotu głowy, skurczy oka, mięśni, omdlenia, natychmiast powinien przerwać używania zestawu VR. Następnie skontaktować się z lekarzem.
 25. Odradza się używanie zestawu VR osobom które: miały atak, straciły przytomność lub doświadczyłeś innych objawów związanych z epilepsją, powinny skontaktować się z lekarzem przed użyciem zestawu.
 26. Zestaw VR nie powinien być używany przez dzieci poniżej 13 roku życia, ponieważ rozmiar zestawu nie jest dostosowany do dzieci. Młodsze dzieci znajdują się w intensywnym okresie rozwoju wzroku, a nieprawidłowy rozmiar zestawu może powodować dyskomfort lub objawy zdrowotne.
 27. Uczestnik powinien sprawdzić otoczenie stanowiska VR i jego granice oraz upewnić się, że nie ma w nim żadnych przedmiotów lub osób które mogły by mu przeszkadzać w używaniu zestawu VR.
 28. Zabrania się wchodzenia w obręb stanowiska VR jeżeli nie ma przy nim osoby obsługującej.
 29. Uczestnik nie powinien prowadzić jednej sesji dłużej niż 30 min. Po każdej sesji powinien zrobić 15 min przerwę przed dalszym korzystaniem z zestawu VR.
 30. W przypadku wydarzeń typu Indoor, w przypadku włączenia się systemu pożarowego w obiekcie, natychmiast należy opuścić strefę atrakcji.